Текстови
21.10.2015.

...

(Основа зграде: око 50x70 метара, По+Пр+Први спрат + Поткровље)
(Пратећи објекат: четворостамбена зграда за домара, два кустоса и магационера)

ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ

Позивни конкурс општинама и градовима упућује се локалним самоуправама тих средина које могу доказати историјски допринос, личност или догађај од утицаја у настанку и развоју државе Србије.

По добијању општих урбанистичких услова од стране изабране општине/града, расписује се општи српски конкурс за најбоље архитектонско и функционално решење ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ.

Комисију за избор архитектонско-грађевинског решења чине чланови Почасног одбора. Поред њих, у Kомисији ће бити заступљена угледна имена наше архитектуре и грађевинарства, историје, етнологије, андрагогије, културе и јавности уопште, као и представници општине/града изабране да се на њеној територији подигне ЋИРИЛИЧНА КУЋА.

Председник Комисије је председник Почасног одбора. По правилу, то је доброчинитељ са највећим финансијским доприносом. У случају да постоје два или више доброчинитеља са истим доприносом, председник се бира између њих.

По проглашењу изабраног решења, Почасни одбор формира Одбор за изградњу ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ.

Председник и чланови Одбора за изградњу ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ бирају се из редова Академије инжењера архитектуре (три представника) и угледних јавних радника Србије. Чланове Одбора предлажу организације и институције које су, својим јавним гласом и потписом, подржале пројекат. Свака од њих делегира по једног члана. Одбор за свој рад одговара Почасном одбору.

У процесу је развој иницијативе да се у оквиру ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ отворе СОБЕ ЛЕГАТА, чији би предмет даровања била дела српских писаца, композитора, сликара и примењених уметника, етнографски прилози, одећа, обућа и слично – све што се односи на настанак и развој српског народа.

Верује се да ће се ова иницијатива пажљиво разматрати и проучавати.

Б У Џ Е Т

Предрачунска вредност (стране 22 и 23. идејног пројекта) изградње и опремања ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ, са описаним садржајима и пратећим објектима (стране 14-18), планирана је у износу од 4,183.300 евра.

У предмер и предрачун укључене су и планиране активности на реализацији пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА и рад на унапређењу обима производње и продаје производа малих и средњих предузећа у Србији.

О контроли протока новца – приходима и расходима, брине Надзорни одбор од девет чланова, којег именује Почасни одбор, коме је и одговоран.

Прва (конститутивна) седница Почасног одбора (стране 10 и 11 идејног пројекта), планирана је да се одржи јануара 2017. године, у Београду, у време Светосавских свечаности.

До тада, одговорно и овлашћено лице је Жозеф-Иван Лончар, оснивач и власник Издавачко-едукативног и консултантског центра СВЕТ МАРКЕТИНГА, д.о.о. у Панчеву, аутор пројекта и председник Иницијативног одбора.

Дародавци, донатори и доброчинитељи биће редовно информисани о развоју пројекта. Информација ће бити емитована сваког последњег дана у месецу.

ДАРОДАВЦИ

Уплата до 100 евра, нето, или у другој валути, или у динарима по средњем курсу НБС на дан уплате.

ДОНАТОРИ

Уплата од 101 до 500 евра, ДОНАТОР, физичко или правно лице, чије се име или назив исписује на свим материјалима акције.

Уплата до 2.000 евра, ДОНАТОР, физичко или правно лице, чије се име или назив фирме истиче на свим материјалима акције.

ДОБРОЧИНИТЕЉИ

Од 2.000 до 100.000 евра. Односи се на физичка и правна лица. Висина улога одређује и број акција које се активирају приликом гласања на седницама Почасног одбора.

Имена доброчинитеља [појединачна (за физичка лица) и називи фирми (за правна лица)] трајно ће бити исписана на ЋИРИЛИЧНОЈ КУЋИ.

УПЛАТЕ ПРИЛОГА

Динарски, BANCA INTESA A.D, број текућег рачуна 160-217202-19, са назнаком ЗА ЋИРИЛИЧНУ КУЋУ.

Девизни, BANCA INTESA A.D, број девизног рачуна IBAN RS 35160005010012969550, са назнаком ZA ĆIRILIČNU KUĆU.

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes