Текстови
23.09.2015.

ИСТРАЈАЋЕМО ДО ОЧЕКИВАНОГ УСПЕХА

Јединствен закључак са Прве (заједничке) седнице Иницијативног и Извршног одбора друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

У просторијама МАТИЦЕ ИСЕЉЕНИКА СРБИЈЕ У ДИЈАСПОРИ И У РЕГИОНУ, која је била домаћин, одржана је прва заједничка седница Иницијативног и Извршног одбора.

Овај, веома значајан догађај, битан за развој пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА, одржан је 15. овог месеца. Председавао је Жозеф-Иван Лончар, председник Иницијативног одбора и аутор пројекта.

Сам податак да је седница трајала око 150 минута, на јасан начин указује не само на озбиљност рада чланова оба тела, већ и на саму суштину циља који је пројектом дефинисан:

  • Доприносити унапређењу пословања привреде Србије, нарочито тзв. малих и средњих предузећа како би се, смањивањем увоза производа који ће се производити у привреди, доприносило што је више могуће стабилизовању спољнотрговинске размене Србије са светом и тежило уравнотежењу платно-девизног биланса;
  • Подићи ЋИРИЛИЧНУ КУЋУ у којој ће се, развијањем дневних активности, афирмисати историја српског народа, нарочито у примени њеног писма као елемента идентификације једне, у суштини, изразито племените и поносите нације. Задивљујуће прошлости, не баш извесне садашњности, још мање њене будућности.

У том контексту, с пажњом је саслушан извештај о самом начину и динамици усвајања пројекта и до сада обављеним активностима, како би се чланови Извршног одбора (у конституисању) упознали са до сада завршеним, као и с очекиваним - наредним активностима, које ће за судбину пројекта бити од пресудног значаја.

Учесници састанка посебно су поздравили интернационализацију пројекта која је, у првој фази, започета оглашавањем преко друштвене мреже „Фејсбук“ и која се води према дефинисаним циљним групама у Европи, на Северно-америчком континенту, у Јужноафричкој Републици и у Аустралији. Прва фаза оглашавања трајаће тридесет дана. Након анализе о ефектима која ће уследити, донеће се и адекватне одлуке како и на који начин дефинисати облике и садржаје тржишних комуникација.

Посебно је разматрана припрема саветовања о значају и о очекивању примене ћириличног писма у тржишним комуникацијама. Чланови оба тела са разумевањем су прихватили информацију о слабијем одазиву позваних на интервјуисање, чији би анализа одговора представљала један од основних материјала који би се разматрали на самом саветовању. Сам назив саветовања биће накнадно одређен. Као и термин његовог одржавања. И поред тога, заједнички је закључак да ће очекиване поруке интервјуисаних бити битна основа за израду упитника на основу којег ће се анкетирати грађани Србије. Потврђена је ранија одлука унета у пројект да узорак мора бити репрезентативан, да обухвати у урбану и руралну средину, и да се то уради кроз теренско истраживање. Тако добијени закључци истраживања битно ће одредити и сам садржај пројекта, утврђене циљеве и динамику његове реализације.

Размотрене су до сада добијене подршке од врло значајних институција (Вукове задужбине, Матице српске, Друштва српских домаћина и слично), као и од организација у којима су од посебног значаја медијске које, с пажњом, треба развијати. Јединствен је закључак да је потребно континуирано радити на проширењу листе добијених подршки.

Започета је иницијатива за припрему заједничког састанка с представницима институција и организација како би се и оне укључиле у припремне активности програма који ће бити карактеристични за ЋИРИЛИЧНУ КУЋУ.

У раду заједничке седнице учестовали су: у име Иницијативног одбора, професор др Миливоје Павловић, Александар Влајковић и Жозеф-Иван Лончар (оправдано одсутан професор др Миладин М. Шеварлић). У име будућег Извршног одбора: професорка др Милица Костић-Станковић, мр Јелена Киш, професор др Јован Филиповић, мр Мирослав Мушић, Лука Мијатовић, Милош Танасковић, Првослав Плавшић, Ђорђо Иванишевић и Душан Шуњка. Оправдано одсутни: Мирко Стаменковић и мр Зоран Павловић.

Наредна седница планирана је за крај наредног месеца.

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes