Текстови
18.03.2016.

17. март 2014 - 17. март 2016. године

ДРУГА ГОДИШЊИЦА

Скромно и радно, одржавањем друге по реду седнице Извршног одбора пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА, обележен је други рођендан пројекта. Датум 17. март 2014. године је дан када је први пут стављена на радни папир писана иницијатива чланова Иницијативног одбора (професор др Миладин М. Шеварлић, професор др Миливоје Павловић, Александар Влајковић и Жозеф Лончар), који су, месецима раније, одржали многе састанке и направили више скица идејног пројекта, разрађујући могуће методологије и његове облике операционализације.

Иницијативни одбор, сама реч каже, је група људи која се самоиницијативно окупљала и радила на његовом могућем садржају. Развијао је све облике друштвених и пословних активности до дана одржавања Прве седнице Извршног одбора 16. септембра 2015. године. Од тог датума функционише Извршни одбор, састављен од двадесеторо чланова различитог али синхронизованог облика образовања са јасно одређеним улогама, обавезама али и са одређеним правима, којим руководи Жозеф Иван Лончар, његов председник. Такође од тог дана функционише и Извршни биро, којим руководи Душан Шуњка.

Учесници друге седнице Извршног одбора прихватили су писани извештај о активностима и раду између две седнице, који је поднео председник, Жозеф Иван Лончар. Како је писани извештај о раду између две седнице већ био написан и послат члановима Извршног одбора, то је прихваћена усмено изнета информација о учешћу Жозефа Ивана Лончара на трибини Друштва "Свети Сава" (у Београду 15. марта), која је била посвећена ћирилици од њеног настанка и развоја, до данашње могуће употребе ћирилице преко Интернета. Жозеф Иван Лончар упознао је учеснике трибине са настанком инцијативе, циљевима и утврђеном методологијом рада која треба да доведе до свечаног отварања ЋИРИЛИЧНЕ КУЋЕ 27. јануара 2019. године.

Осим анализе рада у протеклом периоду који је позитивно оцењен и усвојених закључака да су испуњени стратешки циљеви у афирмисању пројекта и његове тржишне идентификације која је постигнута на завидном нивоу, највећа пажња посвећена је наредним задацима, нарочито кроз терминске планове који су, кроз пројекат, раније утврђени и који се, за сада. остварују. Усвојене су и одређене одлуке од стратешког значаја, поготову имајући у виду неизвесност која је изазвана одлуком о одржавању ванредних републичких избора и која ће, врло вероватно, утицати на услове привређивања, поготову одлучивања на разним нивоима.

Донета је и одлука о начинима операционализације пројекта на тај начин што ће се више радити по радним телима и тематским проблемима, што претпоставља и преношење одређених права, док ће се само битнији закључци разматрати и усвајати на седницама Извршног одбора.Усаглашену одлуку о потреби одржавања седнице Извршног одбора (тзв. рад у пленуму), доносиће Колегијум председника (под којим се подразумевају и потпредседници), са тематским задужењима.

Чланови Извршног одбора једногласно су изразили задовољство оствареним и разноврсним садржајем часописа ТАБУ (двоброја 76-77, обима 126+4 страна) који је објављен прошле седмице.

Њихову (велику) пажњу изазвала је брошура ЋИРИЛИЧНА КУЋА (обима 68 страна), која им није била најављена. Високо су оценили садржај и циљеве кои су описани у брошури.

Чланови Извршног одбора инсистирали су на ставу да се јавно саопшти да лепши "рођендански поклон" нису могли да добију. Да је то својеврсна сатисфакција уложеном раду који се одвија као њихова добровољна друштвена активност. Напокон, да је илустрована снажна заштита интегритета њихових личности.

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes