Текстови
8.12.2015.

Лепа реч гвоздена врата не отвара

ДИСКРИМИНАЦИЈА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И ПИСМА

Проф. др Миладин М. Шеварлић, потпредседник Иницијативног одбора душтвене акције „Ћирилично писмо у тржишним комуникацијама” оштро је реаговао на дискриминацију матерњег језика и писма, која се свакодневно дешава на очиглед свих. Преносимо вам део садржаја његове детаљно образложене притужбе, послате на адресу заштитника грађана, против Министарства саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре и Управног Инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Подносим пријаву због повреде Устава, Закона о службеној употреби језика и писма, Правилника о саобраћајној сигнализацији, као и поводом дискриминације због некоришћења матерњег писма и језика, повреде Универзалне декларације о људским правима и кршења Европске конвенције о људским правима, као и кршења права из области Добре управе.

Пријаву подносим против Министарства саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре и Управног Инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе.

На територији града Шапца постављене су на раскрсницама табле са називима улица на којима нема текста исписаног ћириличким писмом чиме је повређен Устав, члан 10, Закон о службеној употреби језика и писма (Службени гласник РС 45/91, 53/93, 66/93, 48/94, 101/05, 30/10) у члану 2, члану 3 став 1 и члану 5, и Правилника о саобраћајној сигнализацији број 110-00-63/2009-01 у члану 7 (тада важећег Правилника) и сада важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС 134/2014 члан 8 став 2.)


Лепа реч гвоздена врата не отвара

У покушају да се исправи незаконитост послат је захтев Скупштини Општине Шабац за заштиту законитости са наводима прекршаја, доказима, као и предлогом исправке (по препоруци заштитника грађана у сличним случајевима) доношењем управног акта о отклањању неисправности, одређивањем одговорног лица, најкраћег рока, предвиђању обима и начина обезбеђивања средстава за замену старих и престанком постављања нових непрописних табли, као и пример табле урађене на законит начин.


После незадовољавајуће реакције одговорних у СО Шабац и игнорисања захтева обратили смо се Управном Инспекторату Министарства државне управе и локалне самоуправе.


У одговору број: 038-07-00-00236/2015-02 од 26. Maja 2015. Управни Инспектор Александар Марковић нас обавештава да је „..Baшa представка прослеђена Министарству Грађевинарства, Саобраћаја и Инфраструктуре као надлежном органу за даље поступање.“


Управни Инспектор прослеђује на Министарство Грађевине (!?) без икаквог образложења. Како било чијег одговора од контактираних државних органа нема ни после више од 6 месеци, чиме се не поштује жалилац, принуђени смо да реагујемо на овај начин. У жалби је наведено да ће, у случају изостанка законите одлуке, бити упућена притужба заштитнику грађана, а затим и надлежном суду.


Молим да заштитник грађана донесе препоруку којом се препоручује Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру да поштује грађане, Управном инспекторату да исправно ради свој посао и преузме одговорност за контролу и исправку рада државних установа и органа, као и Управи града Шабца да:

а) усклади табле са Уставом, Законом и прописима и постави табле са ћириличким писмом;

б) у будућем раду дословно поштује горе наведене прописе, као и да до сада постављене табле на било којој врсти саобраћајних знакова постепено прилагођава законски прописаним;

в) да у контакту са грађанима као и притужиоцима поштује начела Добре управе и одговорне власти у законским роковима.

Ради поједностављења поступка, као и економичности Вашег рада, напомињем да ову моју пријаву можете да третирате као групну, односно да је придодате пријави Српског удружења „Ћирилица“ Београд, па ћу и одговор прихватити као одговор наведеном удружењу.


23.11.2015. Проф. др Миладин М. Шеварлић

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes