Контакт

СВЕТ МАРКЕТИНГА д.о.о.

Издавачко-едукативни и консултантски центар
у и о свету маркетинга

Улица Стевана Шупљикца број 71
26000 Панчево, Србија

Телефакс: +381 13 312-495

www.taboomagazine.org
svet.marketinga@taboomagazine.org

Извршни директор пројекта:
Душан Шуњка, мобилни: 060 33 03 328
Мејл: dsunjka@taboomagazine.org

Информације:
Светлана Лончар: 060 33 13 324
Мејл: sloncar@taboomagazine.org

Жељка Милетић: 064 18 03 104
Мејл: zeljka_miletic@yahoo.com

Идентификација
Датум оснивања СВЕТА МАРКЕТИНГА д.о.о:
19. јул 2005. године
Датум издавања првог броја часописа ТАБУ:
27. март 2002. године

Матични број: 20092815
ПИБ: 104107739
Шифра делатности: 7311

Текући рачун: 160-217202-19, БАНКА ИНТЕСА
Девизни текући рачун: BANCA INTESA A.D.
IBAN RS 35160005010012969550

Контактирајте нас

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes