Питања из нтервјуа са угледним личностима

Питање број 1

Постоји мишљење о могућем унапређењу српске привреде кроз означавање производа употребом ћириличног писма (на амбалажи, у изради огласних решења, на плакатима, проспектима, на преписном материјалу фирме и слично), а као вид истицања националног порекла производа и привлачења пажње купаца. Хоћете ли да нам кажете Ваше мишљење када је ова претпоставка у питању?

Питање број 2

Када је реч о тржишним комуникацијама у Србији, које је ваше мишљење (Ваш став) о употреби „туђица" – страних израза, посебно англицизама: у називима и код истицања имена фирми; у одређивању назива производа, креирању комерцијалне амбалаже (генерално, појединачних паковања), или код израде огласних порука?

Питање број 3

Сматрате ли да је могуће побољшати економски положај Србије смањењем увоза оних производа који се већ производе или који би могли да се производе у Србији?

Питање број 4

Сматрате ли да би укупна привреда Србије могла да побољша резултате свог пословања уколико би се домаћи привредници подржали у повећању производње и продаје производа означених ћириличним писмом на домаћем тржишту?

Питање број 5

Према Вашем мишљењу, може ли масовнија употреба ћириличног писма да поприми елементе националног поноса?

Питање број 6

Погледајте, молим Вас, графичку шему који смо назвали „круг оптимизма". Како је разумете? Како је оцењујете? Верујете ли да је то реалан круг који би се могао остварити одређеним променама у друштву и стварањем одређене атмосфере, нарочито кроз средства информисања и формирањем позитивног јавног мњења?

Питање број 7

Које би биле Ваше препоруке за развој ове иницијативе и брже остварење постављених циљева?

Питање број 8

Које могуће препреке видите у току реализације овог пројекта?

Питање број 9

Постоји ли нешто што Вас нисмо питали а волели бисте да кажете о било ком делу пројекта? Можда, чак, и да пројектом нисмо предвидели неке мере или активности а да је Ваше мишљење да би, са Вашим напоменама, требало то допунити.

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes