Ћирилична кућа

ВЕЧИТИ СПОМЕНИК СРПСКОМ ПИСМУ И ЊЕГОВОМ НАРОДУ
Сусретање прошлости, садашњости и будућности

Функционална кућа, у градитељској традицији и културном наслеђу средине у којој се подиже ЋИРИЛИЧНА КУЋА са предвиђеним садржајима.

Избор локалитета условљен је историјским значајем тих средина у настанку и развоју српске државе. Избор локалитета врши се на основу позивног конкурса, са јасно описаним намерама градње и обавезним садржајима.

Предност ће имати средине (општине - градови) које прихвате учешће у пројектовању и самој изградњи Ћириличне куће.

Под тиме се нарочито подразумева:

• Опремљен грађевински простор с инфраструктурним инсталацијама (без надокнаде, с правом трајног наменског коришћења),
• Понуђено учешће у самој изградњи (грађевински материјал, извођачки радови, унутрашње опремање),
• Други могући доприноси (иницијатива општина - градова).

Замишљено је да „Ћирилична кућа” буде у основи око 50 x 75 метара, спратности подрум + приземље + један спрат + поткровље), уз пратеће објекте (кућа – станови домара и радника; магацини за чување експоната и другог функционалног материјала).

У сарадњи с институцијама и организацијама које су већ подржале циљеве пројекта и могуће активности (идејни приступ), такође и с онима чије се приступање очекује, распоређују се улоге и задаци већ према њиховим специфичностима и задацима који су постављени одлукама њихових оснивача у развоју српског друштва.

Програм могућих активности

А) Сталне поставке

1. Развој ћириличног писма кроз векове
2. Галерија ћириличних слова
3. Најстарије књиге писане ћириличним писмом у временима настајања.

Б) Временске поставке

1. Радови пристигли на конкурс за конструкцију ћириличних слова
2. Ручни радови чија су основа иницијална слова ћирилице који су пристигли на конкурс (годишња манифестација – поставка)
3. Галерија комерцијалне амбалаже коју користи српска привреда, опремљена ћириличним писмом (годишња поставка – такмичарски карактер)
4. Галерија зидних и осталих годишњих календара исликаних ћириличним писмом (годишња поставка - такмичарски карактер)
5. Галерија логотипова фирми српске привреде исписани ћириличним писмом (годишња поставка – такмичарски карактер, победници у својим категоријама „прелазе” у сталну поставке изложбе)
6. Галерија књига опремљених ћириличним писмом (годишња поставка – такмичарски карактер). Победници у својим категоријама, по проглашењу, остају као експонати сталне поставке изложбе.*

* Ово правило важи за све изложбене поставке које имају такмичарски карактер.

7. Сталне поставке
• национална кухиња
• национална пића
• национално воће и поврће.

В) Конкурсне активности

1. Конкурси за најлепшу песму (или прозни рад) посвећене ћирилици (разврстано по старосној доби учесника): до 4. разреда основне школе; до 8. разреда основне школе; до 4. разреда средње школе; за студенте и за грађане (без обзира на узраст и степен школске спреме)

2. Српска јела

• такмичење домаћица
• такмичење угоститеља
• такмичење хотелијера.

Г) СРЕТЕЊСКИ УСТАВ (у току је избор партнера и адекватна сценографија са протоколом).

Д) РДУ РТС, Емисија Знање – имање, емисија о пољопривредницима који своје тржишне вишкове износе на тржиште као финалне производе, у комерцијалном паковању, ликовно-графичко опремљених ћириличним словима. Друге ТВ станице чије се прикључење очекује и коришћење њихових специјализованих емисија.

Ђ) САБОР ЋИРИЛИЧАРА, Прво јутрење са ћирилицом
У градовима који покажу интересовање и донесу одлуку о учешћу у монографији „СТВАРАЛИ СМО СРБИЈУ” (радни наслов), чиме је општина/град стекла пуноправни статус члана Почасног одбора састављеног од донатора и доброчинитеља, сходно уписивању у доброчинитеље друштвене акције, организује се сплет активности које промовишу примену ћириличног писма:

  • Изложба домаћих производа (регионалог карактера – које покрива општина),
  • Циклус привредних и културних манифестација које промовишу примену ћириличног писма,
  • Културно-уметнички програми засновани на етнографији те средине,
  • Усмене новине и слични садржаји, већ према карактеристикама средине,
  • Трибине, округли столови, јавне расправе о употреби ћириличног писма у тржишним комуникацијама привреде Србије,
  • Саветовање о разумевању филозофије маркетинга и могућности њене примене према карактеристикама окружења,
  • Свечано потписивање Повеље о сарадњи између представника општине/града и организатора пројекта друштвене акције ЋИРИЛИЧНО ПИСМО У ТРЖИШНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

* * *

НАПОМЕНА: Све активности започињу у раним јутарњим часовима. Тиме се симболише елеменат националног буђења, почетак новог дана!

Анкета
Да ли бисте подржали изградњу Ћириличне куће, својеврсног музеја ћирилице и њене примене
хоћу
не могу
размислићу
make quizzes